Hari Pahlawan, 12 april 2024

10 april 2024

In de vroege ochtend van dinsdag 12 april 1966, één dag na Pasen, werd op het eiland Obi mr. dr. Chr. Soumokil – President van de Republiek der Zuid-Molukken – in opdracht van de Indonesische bezetter geëxecuteerd.

Sinds het begin van dit millennium worden op de sterfdag van mr.dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil behalve de executie van de tweede president van de Republiek der Zuid-Molukken, alle gevallenen in de onafhankelijkheidsstrijd van het Zuid-Molukse volk herdacht. Het betreft alle bekende en onbekende strijders van wie –evenals mr.dr. Soumokil– een groot aantal hun laatste rustplaats tot op heden onbekend is. Tot de gevallenen horen niet alleen de militairen van het leger van de RMS, die een ongelijke strijd vochten, maar ook een groot aantal Sukarella’s die met eenvoudige wapens of zelfs onbewapend hun leven voor de onafhankelijkheid van hun vaderland hebben gegeven.

Wij gedenken op 12 april de talloze strijders die hun leven op het slagveld hebben gegeven, maar ook hen die jarenlang hun beste krachten voor de strijd van de vrijheid van het Zuid-Molukse volk hebben gegeven.

Allen gedenken wij en bij hen staan we stil op 12 april. 

 

Vlaginstructie Hari Pahlawan

De RMS-regering wil met betrekking tot het uithangen van de vlag op vrijdag 12 april 2024 de onderstaande vlaginstructie onder uw aandacht brengen.

Deze instructies zijn zowel gericht aan de wijkvertegenwoordigers zoals wijkraden en stichtingsbesturen maar ook aan barisan- of marcheergroepen en individuele Molukse ingezetenen.

De RMS-regering verzoekt de wijkvertegenwoordiging de Molukse ingezeten over deze vlaginstructie te informeren.

  • Elke individuele Molukker roepen wij op om op de Hari Pahlawan voor of aan het huis de RMS vlag halfstok te hangen;
  • Als het in uw woonplaats gebruikelijk is om op een centrale plek de RMS vlag te hijsen verzoeken wij eenieder hier gezamenlijk gevolg aan te geven;
  • Voorafgaand aan het hijsen van de RMS vlag kan een vertegenwoordiger van de wijk een korte toespraak houden;
  • Tijdens het zingen van het volkslied ‘Maluku Tanah Airku’ wordt de vlag van de RMS gehesen. De vlag wordt eerst in top gehesen en daarna halfstok gebracht;
  • De RMS vlag wordt bij zonsopgang gehesen en vóór zonsondergang gestreken;
  • Voordat de vlag mag worden gestreken moet de vlag eerst in top worden gehesen;

 

Hari Pahlawan 12 april 2024, Landelijke herdenking te Assen.

Op vrijdag 12 april 2024 vindt de landelijke herdenking van de Hari Pahlawan plaats.

De landelijke herdenkingsdag komt tot stand onder auspiciën van de Werkgroep HP die elk jaar een andere regio in het land de gelegenheid biedt deze dag te organiseren.

Dit jaar heeft de Werkgroep HP gekozen voor de Molukse gemeenschap in Assen, waar in en buiten het kerkgebouw Rehoboth aan de Tumulusstraat 1 de herdenking zal plaatsvinden.

 

Programma van de landelijke Hari Pahlawan 2024 te Assen

13:00 uur Inloop Grote Zaal
13:30 uur Welkomstwoord
14:00 uur Vlagceremonie (Kerkplein)
14:30 uur Overdenking (Kerkzaal)
15:00 uur Toespraak President RMS mr. J.G. Wattilete (Grote Zaal)
16:00 uur Opening tentoonstelling mr. dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil
16:45 uur Beeldbellen met Timothy Lovestrand (Grote Zaal)
17:00 uur Pauze
17:45 uur Gedicht Marciano Siwabessy
18:00 uur Strijken Molukse vlag (Kerkplein)
18:30 uur Familieleden Actievoerders & Basisschoolkinderen
20:00 uur Muzikaal Intermezzo
20:15 uur Slotwoord