Berichten

Overlijden Nontje Souhuwat

Tot grote ontsteltenis is op donderdag 9 maart 2022 Nontje Souhuwat ons volkomen onverwachts ontvallen.

Nontje Souhuwat was een trouwe aanhanger van de RMS en ontbrak vrijwel nimmer op de momenten die er toe doen. Nontje was een krachtmens pur sang. Haar kracht lag op haar onverzettelijkheid en vastberadenheid waarbij Nontje op haar eigen wijze iedereen wilde laten zien en horen waar haar overtuiging lag en wat haar dreef.

Read More

Overlijden Docianus (Ony) Sahalessy

Op donderdag 9 maart overleed in zijn woonplaats Assen de heer Docianus (Ony) Sahalessy. Hij bereikte de leeftijd van 82 jaar. 

Ony Sahalessy kwam eind 1977 naar Nederland, waar hij in januari van het daarop volgende jaar als politieke vluchteling asiel vroeg. De heer Sahalessy voegde zich al op jonge leeftijd bij het guerrillaleger van mr. dr. Chris Soumokil op Ceram, waar hij in 1959 ons volkslied ‘Maluku Tanah Airku’ componeerde. De compositiewedstrijd werd door president Chris Soumokil uitgeschreven en werd tot zijn eigen verassing door Ony Sahalessy zelf gewonnen.

Read More

Molukse Herdenking – Gesprek Klankbordgroep

Op donderdag 27 januari 2022 vond een gesprek plaats tussen de RMS-regering en de Klankbordgroep Molukse Herdenking. De RMS-regering pleit voor een zorgvuldig samengestelde commissie, die in het licht van het vorenstaande en in goede samenspraak met de Molukse gemeenschap, een agenda van de toekomst gaat formuleren. Een herdenking van de komst van de Molukse KNIL-Militairen met hun gezinsleden, waarvan het aanbieden van excuses gepaard gaat met goede gebaren, kan dan het startpunt worden voor een toekomst. Een toekomst waarin de Nederlandse regering op een volwassen en oprechte wijze omgaat met de Molukse gemeenschap en haar leiders.

Read More

Nieuwjaarsboodschap 2022

Landgenoten, Om te beginnen wil ik u allen namens de RMS-regering in ballingschap een voorspoedig en een gezegend 2022 wensen. Het jaar 2021 is een turbulent jaar geweest. Een jaar waarin het Molukse volk in Maluku en hier in Nederland vele slachtoffers heeft...

Read More

Regina Parinussa toegetreden als staflid Jeugdzaken

Onlangs is Regina Rebekka Parinussa (32) toegetreden als staflid Jeugdzaken van de RMS regering in ballingschap. In deze functie zal zij zich richten op jeugd en jongeren en deze meer betrekken bij de RMS-strijd. Deze brugfunctie moet leiden tot een directere lijn...

Read More

Overlijdensbericht Joenoes Ririmasse

Joenoes (Oenoe) Ririmasse * 8 december 1949 Malang † september 2021 BovensmildeNa een lang ziekbed stierf Joenoes Ririmasse op donderdag 9 september jl. in zijn woonplaats Bovensmilde in het bijzijn van zijn naasten en dierbaren.Met zijn heengaan verliest de...

Read More