Nieuws

Nieuwjaarsboodschap 2022

Nieuwjaarsboodschap 2022

Landgenoten, Om te beginnen wil ik u allen namens de RMS-regering in ballingschap een voorspoedig en een gezegend 2022 wensen. Het jaar 2021 is een turbulent jaar geweest. Een jaar waarin het Molukse volk in Maluku en hier in Nederland vele slachtoffers heeft moeten...

Lees meer
Regina Parinussa toegetreden als staflid Jeugdzaken

Regina Parinussa toegetreden als staflid Jeugdzaken

Onlangs is Regina Rebekka Parinussa (32) toegetreden als staflid Jeugdzaken van de RMS regering in ballingschap. In deze functie zal zij zich richten op jeugd en jongeren en deze meer betrekken bij de RMS-strijd. Deze brugfunctie moet leiden tot een directere lijn...

Lees meer

RMS-regering onjuist geciteerd door comité Molukse herdenking

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken heeft kennisgenomen van de inhoud van verklaring van het comité Molukse Herdenking van 21 september 2021. De RMS-regering stelt vast, dat voor wat betreft de weergave van het gesprek met de president van...

Lees meer
Overlijdensbericht Joenoes Ririmasse

Overlijdensbericht Joenoes Ririmasse

Joenoes (Oenoe) Ririmasse * 8 december 1949 Malang † september 2021 BovensmildeNa een lang ziekbed stierf Joenoes Ririmasse op donderdag 9 september jl. in zijn woonplaats Bovensmilde in het bijzijn van zijn naasten en dierbaren.Met zijn heengaan verliest de Republiek...

Lees meer

Brief aan Dr. Josep Borrell Fontelles

In navolging van de brief aan EU ambassadeur Vincent Piket, geeft de RMS-regering in ballingschap ook Dr. Josep Borell Fontelles, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, te kennen dat het CEPA verdrag...

Lees meer
De voorlopige grondwet van de Republik der Zuid-Molukken

De voorlopige grondwet van de Republik der Zuid-Molukken

Op 8 augustus 1950 is het noodparlement van de Republiek der Zuid-Molukken geïnstalleerd. De installatie van het noodparlement is een belangrijke historische- en staatsrechtelijk gebeurtenis te noemen. On august 8th, 1950, the emergency parliament of the Republic of...

Lees meer

Programma 11 juni

De herdenking is te volgen via een livestream op de sociale media kanalen van de RMS. Facebook: https://www.facebook.com/pemRMS Instagram: https://www.instagram.com/pemerintahrms/   [pdf-embedder...

Lees meer
Reactie Rutte op kamervragen Sylvana Simons (Bij1)

Reactie Rutte op kamervragen Sylvana Simons (Bij1)

Op 12 april 2021 zond de RMS-regering een brief aan demissionair minister president drs. M. Rutte over de kwestie van het graf van RMS-president Soumokil en het teruggeven van de nationale vlag van de RMS, die zich in het Mariniersmuseum bevindt. Naar aanleiding van...

Lees meer

Uitvaart minister ir. Edy Rahantoknam

Vrijdag 21 mei aanstaande is de uitvaart van minister Edy Rahantoknam. Hiermee verband houdend willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. VLAGINSTRUCTIE De vlag van de Republiek der Zuid-Molukken wordt op vrijdag 21 mei...

Lees meer

Overlijden minister ir. Edy Rahantoknam

Met grote droefheid en ontsteltenis heeft de RMS-regering kennis genomen van het overlijden van minister ir. Edy Rahantoknam. Met zijn heengaan verliezen wij een kleurrijk en fanatieke strijder die zich vele jaren heeft ingezet voor de vrijheid van het Zuid-Molukse...

Lees meer

Dringende oproep aan Murad Ismail Gouverneur van Maluku

De RMS-regering verzoekt met klem de gouverneur van Maluku -drs. Ismail Murad- zijn verantwoordelijkheid te nemen en erop te zien, dat het Molukse volk in het bijzonder militairen (TNI) en politiemensen (POLRI)van Molukse afkomst zich niet laten gebruiken onze...

Lees meer